به دنبال رسوایی اعترافات ِدروغین و اجباری صحنه‌سازی‌شده توسط وزارت بدنام اطلاعات درباره ترور نفرات اتمی رژیم، این فضیحت به سایر پرونده‌سازیهای اطلاعات ِآخوندها سرایت کرده است.

علی مطهری، نماینده‌ی مجلس رژیم به روزنامه‌ی اعتماد گفت: ابهامات و سؤالات ِ زیادی درباره‌ی انفجار در حرم امام رضا در سال ۱۳۷۳ و هم‌چنین قتل‌های زنجیره‌ای و اجبارِ افراد ِبی‌گناه برای اعتراف به ترور دانشمندان هسته‌ای وجود دارد.

مطهری خاطرنشان کرد: دولت و وزیر ِ سابق ِ اطلاعات، حتماُ باید پاسخگوی این موارد باشند. آنها باید بگویند که چرا و به چه دلیل و با چه مجوزی، این اقدامات را انجام دادند. مصلحی باید پاسخگوی این سوالات و ابهامات باشد.

مطهری با اشاره به چندین پرونده امنیتی دیگر که نقطه‌‌ی مشترک همه آنها "حل و فصل ِ سریع ِ پرونده"، "پخش ِ اعترافات از تلویزیون دولتی" و در برخی موارد "اعدام ِ سریع ِ متهمین" بوده است، گفت: در موضوع انفجار در حرم امام رضا در سال ۷۳ نیز ابهاماتی مطرح است و لازم است درباره‌ی آن، روشنگری صورت بگیرد. در موضوع قتل‌های زنجیره‌ای نیز چنین اتفاقاتی افتاد و می‌توان گفت که آن موضوع نیز از نظر مساله‌ی حفظ ِ نظام از همین قماش است.