سخنگوی ائتلاف عربی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:‌‌ رژیم ایران از موشکهای کروز برای حمله به عربستان استفاده کرده است.

سخنگوی ائتلاف افزود: «هواپیماهای بدون سرنشین که به دو تاسیسات نفتی عربستان حمله کردند از شمال به جنوب پرواز می‌کردند. رژیم ایران پشت حمله به آرامکو قرار دارد. بیست و پنج هواپیمای بدون سرنشین و موشک کروز در حمله به دو تاسیسات نفتی آرامکو استفاده شده است».
سخنگوی ائتلاف عربی افزود: «حمله به عربستان نمی‌تواند آنطور که رژیم ایران ادعا می‌کند از یمن انجام شده باشد. برد موشک‌های یافت شده آنقدر زیاد نیست که از یمن پرتاب شده باشد».