ایرانیان آزاده و اشرف نشانها، در آستانه برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل برای اعتراض علیه حضور آخوند روحانی در سازمان ملل اقدام به مجموعه‌ای از فعالیت های افشاگرانه کردند.

ایرانیان آزاده  کارنامه  سراسر جنایت و فساد و تباهی و دزدی و چپاول رژیم و آخوند روحانی را به نمایش  گذاشتند و خواستار سرنگونی رژیم آخوندی شدند. آنها از هموطنان خواستند یکصدا علیه رژیم آخوندی در تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک شرکت کنند.