وزارت خزانه داری آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه رژیم را تحریم کرد


به گزارش سایت خزانه داری آمریکا؛ بانک مرکزی رژیم ایران و صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس تحت قانون اختیارات ضد تروریسم ودستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم شد.

شش روز پس از حمله رژیم ایران به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، به دستور رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه ۲۹ شهریور، وزارت خزانه داری آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه  رژیم ایران را در فهرست تحریم ها قرار داد.
دونالد ترامپ، از این تحریم ها علیه رژیم ایران به عنوان «سنگین ترین تحریم هایی که تاکنون علیه یک کشور وضع شده است»، نام برد.
 رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم خود برای «افزایش قابل ملاحظه» تحریم ها علیه رژیم ایران سخن گفته و وعده داده بود که جزئیات این تحریم ها ظرف ۴۸ ساعت اعلام می شود.
استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا گفت بانک مرکزی تحریم شده رژیم ایران، آخرین منبع مالی این رژیم به شمار می رود.
بنا به گزارش وزارت خزانه داری آمریکا بانک مرکزی رژیم ایران میلیارد ها دلار برای سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و نیروهای نیابتی تروریستی و حزب الله، فراهم کرده است.
صندوق توسعه رژیم ایران که هیات امنای آن شامل روحانی و وزیر نفت و مدیر بانک مرکزی است، منبع عمده ای برای ارز خارجی و تامین مالی نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح رژیم ایران می باشد.