درحالی که میزان تلفات تصادفات جاده ها در ایران در بالاترین سطوح جهانی است، میزان تلفات رانندگی در پنج ماهه اول سال ۹۸نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

پزشکی قانونی رژیم با ارائه یک گزارش آماری اعلام کرد، در پنج ماهه نخست سال جاری هفت هزار و ۵۶۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، در مرداد ماه امسال یکهزار و ۷۲۹ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که نسبت به سال گذشته ۴.۴ درصد افزایش یافته است.