خامنه ای در دیدار با شماری از مزدوران به اصطلاح دانشگاهی خود درباره مخالفتهای گسترده در دانشگاههای کشور در خصوص دعاوی مسخره اش راجع به پیشرفت علمی، اعتراف کرد و نسبت به دچار شدن مزدورانش به «یأس و ناامیدی»، هشدار داد.

خامنه ای گفت: یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه در داخل دانشگاهها نیز حضور دارد، اصل جهش علمی کشور را انکار و تلاش می‌کند با القاء اینکه هیچ اتفاق علمی مهمی رخ نداده، مردم را دچار تردید و نخبگان را ناامید کند، اما شما در مقابل این جریان هرگز مأیوس نشوید.
ولی فقیه ارتجاع درحالیکه به خودزنی در نقض برجام و ادامه طرح و برنامه بمب سازی و باج گیری اتمی مشغول است، به تکرار دجالبازیهای زنگ زده خود پرداخت و مدعی شد: هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.

هشدار خامنه‌ای نسبت به مخالفتهای گسترده در دانشگاهها from Simay Azadi on Vimeo.