رویترز از برملاشدن تلاشهای جدید حکومت آخوندی برای قاچاق نفت به کمک شرکتهای چینی خبرداد.

رویترز نوشت: شماری از نفتکش‌های متعلق به شرکت چینی کاسکو برای رد گم کردن، رادار شناسایی خود را خاموش کرده‌اند و احتمال داده می‌شود که این نفتکش‌ها برای حمل و نقل غیرقانونی نفت خام ایران به کار برده می‌شوند.
رویتر افزود: حرکت تانکرها با خاموش کردن رادار شناسایی از جمله شیوه‌هایی است که رژیم ایران برای حمل و نقل نفت خود استفاده می‌کند. گفته می‌شود شرکت بزرگ ترابری دریایی کاسکو چین نیز در این رابطه با رژیم ایران همکاری می‌کند.
وزارت خزانه داری آمریکا، روز چهارشنبه سوم مهر ماه پنج فرد و شش نهاد چینی از جمله دو شرکت تابعه کشتیرانی کاسکو را به همین خاطر تحریم کرد.