از ساعت ۹ صبح چهارشنبه کارگران کارخانه آذرآب اراک اعتصاب خود را با راهپیمایی در محوطه تولید کارخانه آغاز کردند.

گارد ضدشورش و ماموران سرکوبگر انتظامی دور تا دور کارخانه را محاصره کرده بودند تا از ورود کارگران به خیابان و تجمعات خیابانی‌شان جلوگیری کنند.
روز سه شنبه نیز تجمع اعتراضی کارگران آذرآب اراک، در اعتراض به نحوه واگذاری و فروش شرکت‌ و حقوق معوقه خود، در کیلومتر ۱۲جاده اراک – تهران برگراز شد و کارگران اقدام به بستن میدان ورودی اراک کردند.
کارگران آذرآب با حمله گارد ضد شورش و شلیک گاز اشک‌آور مواجه شدند. نیروهای گارد در وحشت از پیوستن جوانان شهر به معترضان از حرکت کارگران به داخل شهر جلوگیری کردند.
خانم مریم رجوی اعتراض و پایداری حق طلبانه کارگران آذرآب اراک را ستود و تاکید کرد که پاسخ فاشیسم دینی حاکم بر ایران به کارگران چیزی جز گاز اشک‌آور و ضرب و شتم و دستگیری و زندانهای طولانی نبوده. اما این ظلم و ستم در مقابل اراده کارگران مقاوم در هم می‌شکند.

اعتصاب و تظاهرات کارگران آذرآب اراک from Simay Azadi on Vimeo.