جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران روز سه‌شنبه در گزارش خود اعلام کرد که نقض حقوق‌بشر و از جمله اعدامها به ویژه اعدام کودکان و سرکوب در ایران هم‌چنان ادامه دارد.

جاوید رحمان در کنفرانس مطبوعاتی خود از جمله گفت: همچنان نگران تداوم اجرای حکم اعدام در ایران هستم، اعدام کودکان همچنان ادامه دارد و در سال ۲۰۱۹ شاهد اعدام دو کودک ۱۷ ساله بودیم.
وی با تاکید بر ادامه تبعیض گسترده علیه زنان افزود: زنان و مردان معترض به قوانین اجباری همچنان با دستگیری و بازداشت روبرو هستند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق‌بشر در ایران گفت: من نگران تحریکات علیه اقلیتها هستم و چارچوبهای حقوقی رژیم ایران حفاظت های مکفی برای تضمین مواجه نشدن آنها با این تبعیضات را فراهم نمی کند.
عمده جمعیت در مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر هستند.

خبرگزاری رسمی رژیم درباره گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور نقض حقوق‌بشر در ایران با غیظ نوشت: گزارشگر ویژه حقوق بشر با نقل از منابع اثبات نشدنی و ناموثق، کوشید نقش سرباز پیاده ای را در سیاست فشار حداکثری آمریکا بر (نظام) ایفا کند.