در بیانیه وزارت خزانه داری امریکا آمده است: تحریم‌شدگان، حلقه رهبری پیرامون ولی فقیه رژیم ایران را که مسئول پیش‌بردن سرکوب در داخل و خارج کشور است، تشکیل می دهند.

براساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شدگان عبارتند از: مجتبی خامنه ای -ابراهیم رئیسی سردژخیم قضاییه خامنه ای - محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح – ولایتی مشاورخامنه ای-محمدی گلپایگانی رئیس دفترخامنه ای- حسین دهقان وزیر سابق دفاع -غلامعلی رشید سرکرده قرارگاه ضدخاتم – حداد عادل ازنزدیکان خامنه ای-وحیدحقانیان از دفتر خامنه ای و ستاد کل نیروهای مسلح رژیم
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا علت تحریم هر یک از مهره های وابسته به خامنه ای ذکر شده است از جمله در مورد سرکرده قضاییه خامنه ای آمده است: قبل از این که ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قضاییه منصوب شود دادستان کل تهران بوده و پیش از ان به عنوان معاون دادستان کل تهران در هیأت موسوم به هیأت مرگ شرکت داشت که دستور اعدامهای فراقضایی هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را صادر کرده است.