در لبنان قیام کنندگان میادین اصلی بیروت و برخی شهرها را در تسخیر خود دارند.

قیام کنندگان جاده‌های مختلف بیروت و مناطق دیگر در این کشور را بستند. به گزارش اسکای نیوز تظاهرکنندگان موانع جدیدی را در جاده‌ها ایجاد کرده اند که منجر به از کار افتادن محورهای اصلی تردد، از جمله اتوبان ساحلی، واقع در شمال و جنوب بیروت شده است. مدارس نیز، طرحهای دولت برای از سرگیری کلاسهای درس را رد کردند.
قیام کنندگان می گویند تا تحقق خواسته‌هایشان که برچیدن نظام فاسد و سهمیه بندی فرقه یی و سلطه حزب الشیطان است میادین و خیابانها را ترک نمی کنند.

خبرگزاری فرانسه نوشت: در حالی که سیاستمداران در بن بست هستند، تظاهرات های لبنان شدت می یابد. روز دوشنبه تظاهرات کنندگان به نبرد ادامه داده قول دادند که جنبش خیابانی خود را ادامه دهند تا زمانی که تمامی خواسته های آنها ازجمله تشکیل دولتی تکنوکرات برآورده شود.
نشنال امارات متحده عربی: از عراق تا لبنان پروژه‌های توسعه‌طلبانه رژیم ایران تحت محاصره قرار گرفته است.
نشنال امارات متحده عربی نوشت:‌پروژه‌های رژیم ایران در عراق، لبنان، سوریه و یمن تحت محاصره قرار گرفته است. امری که سران رژیم ایران به وحشت انداخته است. در عراق شیعیان علیه دخالت‌های فزاینده رژیم ایران برخاسته اند تا جایی که تظاهرکنندگان شعار می‌دهند، رژیم ایران اخراج اخراج. در لبنان، ترس از حزب‌الله و دولت تحت سلطه آن که توسط حسن نصرالله تشکیل شده تا حدی ریخته است. در یمن، پروژه توسعه‌طلبانه رژیم ایران با شکست روبه‌رو شده است.