جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در ژنو روز جمعه ۱۷ آبان همزمان با تشکیل اجلاس شورای حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، با برگزاری تظاهرات و نمایشگاه عکس شهیدان قتل عام، خواهان محکومیت اعدام در ایران و دادخواهی عامران قتل عام شهیدان قتل عام تابستان ۶۷ شدند.

در جلسه روز جمعه شورای حقوق بشر در ژنو نمایندگان ۳۳ کشور نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.
نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلستان،آلمان، کانادا، ایرلند و آلبانی ازجمله سخنرانانی بودند که از استمرار اعدامها در ایران به ویژه اعدام نوجوانان و همچنین تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و قومی و سرکوب زنان ابراز نگرانی کردند. برخی از این کشورها خواستار آزادی زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران و وکلا در ایران گردیدند. شماری از این کشورها خواستار توقف شکنجه در ایران شدند.

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران

تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل - محکومیت اعدام در ایران