مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد موارد نقض برجام توسط رژیم ایران را به اطلاع شورای حکام آژانس و شورای امنیت رسانده است.

وی پس از توزیع گزارش سه ماهه آژانس میان اعضای این سازمان گفت:‌ «ما تازه ترین تحولات در رابطه با نصب سانتریفوژهای پیشرفته و فعالیتهای مربوط به غنی سازی و از سرگیری غنی سازی اورانیوم در فردو را به اطلاع شورای حکام آژانس و شورای امنیت رسانده ایم».
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد: روز دوشنبه همزمان با انتشار لیستی از موارد نقض برجام توسط رژیم ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:‌ ذرات اورانیوم در مکانی در ایران کشف شده است که به سازمان ملل اعلام نشده است.
در گزارش آژانس همچنین گفته شده است:‌ رژیم ایران غنی‌سازی اورانیوم را در سایت فردو تأسیسات به‌شدت مستحکم در داخل یک کوه شروع کرده است، ذخایر اورانیوم فرآوری شده خود را افزایش داده و از سطح غنی‌سازی مجاز نیز فراتر رفته است. بر اساس توافقی که رژیم ایران با قدرتهای جهانی برای جلوگیری از ساخت بمب اتمی بعمل آورد، تمام این اقدامات ممنوع هستند.....

به دنبال گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و برشمردن موارد نقض برجام، وزیران خارجه فرانسه، آلمان و انگلستان و نماینده عالی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه مشترکی به رژیم ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده است: «ما از تازه ترین اعلام ایران مبنی بر اینکه ایران فعالیتهای غنی سازی اورانیوم را در تأسیسات فردو از سر میگیرد، به شدت نگران هستند. این امر در گزارش یازده نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته است. اقدام ایران با مقررات روشن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مورد فردو مغایرت دارد و پیامدهای بالقوه جدی تکثیر هسته ای دارد. این کار بیانگر شتاب دادن تأسف بار فاصله گرفتن رژیم ایران از تعهدات برجامی آن است».

در بیانیه وزیران خارجه سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا آمده است:«ما از رژیم ایران مصرانه میخواهیم همه اقدامات ناهمخوان با برجام از جمله تجاوز از سقف حداکثری ذخیره مجاز اورانیوم غنی شده با غنای پائین و محدودیت سقف درجه غنی سازی و رعایت نکردن محدودیتهای مشخص شده در برجام برای فعالیتهای تحقیق و توسعه هسته ای را به حالت اول برگرداند.
ما همچنین به رژیم ایران فراخوان میدهیم که در چارچوب برجام و مطابق همه تعهدات هسته ای خود مشخصا موافقتنامه پادمانی جامع و پروتکل الحاقی، با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل بکند. ما در این رابطه از عدم همکاری به موقع رژیم ایران و از حادثه اخیرا گزارش شده به شورای حکام در نشست فوق العاده آن در هفتم نوامبر عمیقا نگرانیم».

به گزارش خبرگزاری رویترز فرانسه وانگلستان و آلمان روز دوشنبه گفتند آنها مکانیزم حل اختلافات را که در توافق اتمی سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده و می تواند راه به اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل ببرد، مورد بررسی قرار دادند.

شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز در اجلاس خود در بروکسل از نقض برجام توسط رژیم آخوندی ابراز نگرانی کرد. این شورا با اشاره به موارد نقض برجام توسط رژیم آخوندی اعلام کرد: پس از این اقدامات رژیم ایران حفظ برجام بطور فزاینده ای چالش برانگیز شده است. ما از رژیم ایران می خواهیم پایبندی کامل خود را به برجام نشان دهد.

رژیم آخوندی در اولین واکنش به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی با نگرانی گفت: «گزارش آژانس نباید با اغراض سیاسی بزرگنمایی شود».
کاظم غریب آبادی نماینده دائم رژیم در آژانس بین المللی انرژی اتمی از ترس عواقب گزارش این آژانس و موارد نقض برجام گفت: «آژانس به رغم کاهش تعهدات ایران تحت برجام… همچنان قادر به راستی آزمایی هم در مورد اجرای تعهدات و هم در مورد توقف اجرای بخشی از تعهدات است».