آخوند روحانی پس از اعلام نقض برجام از سوی آژانس اتمی توسط حکومت آخوندی و هشدار کشورهای اروپایی، با حسرت خوردن به خاطر ترکیدن بادکنک مذاکره در نیویورک، گفت شبانه روز تلاش کرده که برجام نشکند.

وی گفت: «شبانه روز من تلاش می کردم که این برجام نشکند یک عده می گفتند آقا این این حالا بشکند چیزی نیست باز می رویم میخریم لیوان است دیگر یک لیوان دیگر میرویم میخریم این بابا ۱۴ سال زحمت کشیده شده نشکنید این را بعد نمی توانید درست کنید ما میدانیم یعنی چی که زحمتش را کشیدیم خوب ما نگذاشتیم من نگذاشتم با تمام توانم شب و روزم را گذاشتم که نگذاریم شکسته بشه خوب یکی دیگر آمد یک دشمنی آمد زد البته این لیوان نشکست ولی خب یک ترکی برداشت آن کار آمریکا بود به من پیشنهاد بدهند ما پیشنهاد می دهیم تا امروز من قبول نکردم پیشنهادهایی که داده شده در نیویورک که من بودم تقریباً پیشنهادهای نسبتاً خوبی داده شد.
و من می توانستم آن جا تصمیم بگیرم برای اینکه ما تحریم را بشکنیم منتهی خوب شرایط یک جوری بود که آدم اطمینان به خواهد بکند به یک آدمی مثل رئیس‌جمهور آمریکا کار سختی است همه تجربه نشان می دهد که این هر روز یک تصمیمی می‌گیرد شاید اگر یک رئیس‌جمهور دیگری در آمریکا بود این کار در اول مهر ماه انجام می شد و تمام می شد حالا هنوز هم کشورهای واسطه هم دارند صحبت می کنند ما هم داریم با آنها صحبت می‌کنیم اما پیشنهاد می دهیم آنها هم پیشنهاد می‌دهند تقریباً در اصول ما به توافق رسیدیم شیوه اجرا و نحوه اجرا مشکل داریم راه مذاکره را ما رها نمی کنیم».

در ادامه دوره‌گردی برای توجیه شکست برجام، آخوند روحانی در سخنرانی روز دوشنبه خود در شهر بافت گفت: «می‌گویند تعامل نکنیم معنی کلامشان را خوب ظاهراً هضم نکرده‌اند تعامل نکنیم یعنی منزوی بشویم دشمنان ما می‌خواهند ما منزوی بشویم برای چی ما منزوی بشویم؟ ما با همه دنیا حرف می‌زنیم ما سر هر میز مذاکره‌ای که برای منافع ملی ما ضرورت داشته باشد و لازم باشد پای آن میز می‌نشینیم و با افتخار هم می‌نشینیم».