روز پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۸، کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک، شصت و ششمین قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی از سوی ارگان‌های ملل متحد را، با ۸۴ رأی موافق به تصویب رساند. این قطعنامه به‌رغم تمامی تشبثات این رژیم ضد بشری و همدستان و حامیانش تصویب شد.

قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی نقض حقوق اولیه انسانی و آزادیهای اساسی و شمار بالای اعدامها و به ویژه اعدام نوجوانان و هم چنین شکنجه و رفتار بیرحمانه در زندانها در عمل و درقوانین فاشیسم مذهبی حاکم برایران را محکوم کرده است.
در این قطعنامه که توسط کانادا ارائه و تصویب شد، جامعه بین المللی«نگرانی جدی خود را نسبت به تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام توسط حکومت آخوندی جمهوری اسلامی. از جمله اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیرسن قانونی و اعدام علیه افراد براساس اعترافات اجباری را که بانقض قوانین بین المللی صورت می گیرد» ابراز کرده و خواستار لغو اعدام‌های وحشیانه در ملاء عام شده است.

قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی هم‌چنین از رژیم می‌خواهد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ‌کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت‌آمیز» قرار نگیرد و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه، از جمله استفاده از این عمل برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی» را متوقف کند و «در قانون و در عمل، تضمین‌های رویه‌یی برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند».
قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، به موارد قتل بازداشت شدگان در زندانها و استفاده مفرط از زور و قهر علیه معترضان اشاره می کند و دیکتاتوری آخوندی را به آزاد کردن کسانی که به‌خاطر «استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» بازداشت شده‌اند، از جمله «کسانی که تنها به‌خاطر شرکت در اعتراضات » دستگیر شده‌اند فرا می‌خواند.
در بخش پایانی قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد ضمن تأکید بر لزوم بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ایران تحت حاکمیت آخوندها، آمده است: «(مجمع عمومی) تصمیم دارد تا بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را ادامه دهد».