قیام ایران - شماره ۱۹- شمار شهیدان قیام ایران از مرز ۲۰۰ تن گذشت


فراخوان خانم رجوی به دبیرکل ملل متحد برای تشکیل جلسه شورای امنیت

شمار شهیدان قیام سراسری مردم ایران از مرز ۲۰۰ تن گذشت. هزاران تن مجروح شدتد. روز ۲۶ آبان سپاه پاسداران از دستگیری هزار تن از تظاهر کنندگان خبر داد. شمار دستگیرشدگان به مراتب بیشتر است.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران از آنتونیو گوترس، دبیرکل ملل متحد خواست با توجه به آمار فزاینده شهیدان و مجروحان قیام، شورای امنیت ملل متحد را نسبت به جنایتهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران و خامنه ای و پاسداران توجیه کند و شورا را به یک نشست فوق العاده در این رابطه فرابخواند. سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت که همه روزه در ایران جریان دارد مطلقا غیر قابل قبول است. شورای امنیت باید رژیم ایران و سردمداران آنرا به عنوان مسئولان جنایت علیه بشریت معرفی کند. آنها باید در برابر عدالت قرار گیرند.

شهیدان اکثرا در سنین جوانی و نوجوانی هستند و بسیاری از آنها از ناحیه سر و سینه هدف قرارگرفته اند. شمار شهیدان بسا بیشتر است. رژیم با انواع ترفندها تلاش میکند شمار واقعی شهیدان را مخفی نگاه دارد. نیروهای سرکوبگر در بسیاری از موارد از تحویل پیکر شهیدان به خانواده هایشان خوداری میکنند و حتی پیکر شهیدان را به پزشکی قانونی نیز منتقل نمیکنند و مستقیما در محل های نامعلومی دفن میکنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ آبان ۱۳۹۸(۱۸ نوامبر ۲۰۱۹)