روز، دوشنبه ۲۷ آبان در چهارمین روز قیام سراسری تهران و بسیاری از شهرها، از جمله شیراز، اصفهان، کرج، کرمانشاه صحنه رویارویی مردم و جوانان شورشی با نیروهای سرکوبگر انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات، یگان ویژه ضد شورش و لباس شخصی ها بود.

در بسیاری از موارد مردم موفق شدند نیروهای مهاجم را عقب برانند.

در اصفهان، جوانان شورشی چندین بانک دولتی و حوزه جهل و جنایت را به آتش کشید و مرکز مخابرات یکی از مناطق این شهر را تخریب کردند. جوانان چندین دوربین مداربسته امنیتی رژیم را رادر هم کوبیدند.

در خمینی شهر (سده سابق) درگیری بین جوانان و مزدوران انتظامی در جریان بود و مردم بانکها را آتش زدند. مزدوران برای جلوگیری از پیوستن گروههای بیشتری از مردم با خانه های آن گاز اشک آور شلیک می کردند.     

در تهران، مردم یک موتور متعلق به بسیجیان سپاه و یک کانکس نیروی انتظامی را آتش زدند. در تهران پارس، جوانان شورشی یک مینی بوس نیروی سرکوبگر انتظامی را واژگون کرده و به آتش کشیدند. در منطقه مارلیک اسلامشهر در جنوب تهران ۱۵ بانک به آتش کشیده شدند

در کرج، جوانان شورشی اکثر بانکها و مراکز غارت و چپاول را به آتش کشیدند. دیروز مردم با تجمع در اتوبان تهران – کرج، آنرا مسدود کردند.

در شیراز مردم با هجوم به دفتر امام جمعه و نماینده خامنه ای، آنرا به آتش کشیدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۸ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۹)