تا آخرین ساعات پنجمین روز قیام، تظاهرات و درگیری در تهران و بسیاری از شهرهای ایران جریان دارد.

در تهران، درگیری بین مردم و نیروی سرکوبگر انتظامی و مزدوران لباس شخصی ها در بازار دوم نازی آباد و چهارراه کوکاکولا (پیروزی) در جریان است.

در پاکدشت تهران، مردم در خیابان ها هستند و رژیم گله های مزدوران سرکوبگر را به محل اعزام کرده است. شهر حالت جنگی به خود گرفته است

در تهران در نارمک، درگیری های گسترده ای در جریان است و نیروهای سرکوبگر برای متفرق کردن مردم مبادرت به شلیک هوایی کرده اند.

در اصفهان در ساعت ۲۰ به وقت محلی درگیری های شدیدی بین جوانان و مزدوران انتظامی درگرفت که هنوز هم ادامه دارد. جوانان با تاکتیک جنگ و گریز با گله های پاسداران مقابله می کنند.

در خرمشهر امروز درگیری بود و سه خودروی انتظامی توسط جوانان به آتش کشیده شد.

در برخی مناطق شیراز، پاسداران به خانه های مردم مراجعه کرده و فرزندان آنها، حتی کودکان ۱۲ ساله، را با خود می برند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۸ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۹)