قیام ایران – شماره ۲۳- تهران، کرج، رشت، شیراز، اصفهان، شاهد درگیری و مقاومت جوانان شورشیامروز سه شنبه، ۲۸ آبان، در پنجمین روز قیام سراسری، تجمعات اعتراضی در رشت ادامه دارد و مردم جاده های رشت را بسته اند نیروهای سرکوبگر رژیم از ترس مردم جلو نمی آیند و سعی می کنند تظاهرکنندگان را بترسانند.

امشب تظاهرات و درگیری با نیروهای سرکوبگر در پاکدشت تهران ادامه دارد. شب گذشته سه بانک در همین منطقه به آتش کشیده شد. شب گذشته در آریا شهر تهران مردم تا پاسی از شب در خیابانها علیه سرمداران رژیم شعار می دادند. نیروهای سرکوبگر تیراندازی هوایی میکردند.
دانشجویان دانشگاه آزاد گوهردشت کرج، امروز در یک تجمع اعتراضی، شعار می دادند، «وعده، وعید کافیه، ملت ما عاصیه». «دانشجوی بی وجود نمیخوایم نمیخوایم».

شب گذشته درمهرشهر کرج تا ساعاتی پس از نیمه شب، همچنان درگیری بین جوانان ونیروهای سرکوب دربلوار ارم ادامه داشت و چند بانک به آتش کشیده شد. دانشجویان دانشگاه گوهردشت شعار می دادند، «برده داری کافیه، ملت ما عاصیه»،

در شیراز و شهرهای تابعه، از جمله شهرک صدرا، بانکها به آتش کشیده شد و تمامی دوربین های مدار بسته امنیتی از بین رفت و یا از کار افتاد. درگیری های شدیدی تاپاسی از شب گذشته در خیابان عفیف آباد، جاده کمربندی قران، جاده بوشهر، چهارراه زند و فلکه نمازی در جریان بود. مردم مواذ غذایی بین جوانانی که در صحنه حضور دارند توزیع میکنند.
در مرکز اصفهان نیز یک فروشگاه زنجیره ای سپاه به آتش کشیده شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۲۰۱۹ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۹)