درگیری گسترده مردم ماهشهر و پاسداران و جان باختن ۱۶ تن از جوانان

قیام سراسری مردم ایران، برغم کشتار گسترده و وحشیانه، وارد پنجمین روز خود شد. این درحالیست که سپاه و بسیج ضد مردمی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دیگر ارگانهای سرکوب و حتی ارتش تحت امر خامنه ای در حالت آماده باش کامل بسر می برند.
در کرمانشاه، جوانان قیام آفرین در خیابانهای مصدق، دولت آباد و دیزل آباد تجمع کرده و با مزدوران سرکوبگر درگیر شدند. جوانان بانکها و مراکز حکومتی در دولت آباد را مردم به آتش کشیدند و سه مزدور بسیجی را به هلاک رسانده و شماری را مجروح کردند.
در تهران تظاهرات و درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر در صادقیه و تهران پارس امروز از سر گرفته شد.
در ماهشهر اعتراضات مردمی و درگیری با پاسداران که از دیروز شروع شده بود، امروز ادامه یافت. سپاه پاسداران برای سرکوب مردم تانک و نفربر زرهی وارد شهر کرده و شماری از سرکردگان سپاه از جمله پاسدار سرتیپ حسن شاهوارپور، سرکرده کل سپاه خوزستان، و پاسدار سرتیپ احمد خادم، فرمانده قرارگاه ضد کربلای سپاه، و همچنین دژخیم حسین باقرزاده، مدیر کل اطلاعات خوزستان، در ماهشهر مستقر شده اند. شهرک طالقانی از توابع ماهشهر در محاصره نیروهای سرکوبگر است. دست کم ۱۶ تن از مردم شهید، ۱۵۰ تن دستگیر و شمار زیادی مجروح شدند. چندتن از نیروهای سرکوبگر از جمله پاسدار سروان صیادی از نیروی انتظامی در این درگیریها کشته شد.
در شیراز، هلی کوپترهای نیروی انتظامی از هوا به سوی تظاهرکنندگان شلیک می کنند. یک دختر دانش آموز در اثر این شلیک ها به شهادت رسید. در جریان تهاجم جوانان شورشی به یک پایگاه بسیج سرکوبگر، شمار زیادی از مردم را با مسلسل سنگین دوشکا به شهادت رساندند.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران به مردم بپاخاسته ایران درود فرستاد و جامعه جهانی را به محکومیت جنایات رژیم آخوندی و برسمت شناختن حق مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و خونریز حاکم فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۲۰۱۹ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۹)