دوشنبه شب، ۲۷ آبان، در اسلامشهر تهران تظاهرات و درگیریهای شدیدی بین مردم و نیروهای سرکوبگر شکل گرفت.

وقتی نیروی انتظامی و یگان ویژه آن نتوانست بر اوضاع مسلط شود، سپاه پاسداران برای سرکوب تظاهرکنندگان وارد شد. در بسیاری موارد پاسداران با لباس نیروی انتظامی وارد صحنه میشوند.

در جریان این درگیریها دفتر آخوند محمد نوروزی امام جمعه جنایتکار اسلامشهر تخریب و افراد دفتر او از صحنه گریختند و خودروی وی به آتش کشیده شد. ساختمان بنیاد شهید و فروشگاههای زنجیره ای سپاه در این منطقه تماما از بین رفت . ۹۵ درصد از بانکهای اسلامشهر و چهاردانگه بطور کامل تخریب و به آتش کشیده شد، الان معدودی بانک بیشتر باقی نمانده است.

در درگیریهای شامگاه ۲۷ آبان، شماری از جوانان قیام آفرین به شهادت رسیدند. اسامی ۴تن از این شهیدان سر فراز عبارتند از: ایمان رسولی ۲۰ ساله (اصابت گلوله به سر)، محسن جعفرپناه ۲۲ ساله (اصابت گلوله به ناحیه شکم)، آرش کهزادی ۱۷ ساله (اصابت گلوله به سر) و محمدمهدی حقگو ۲۱ ساله ( اثر اصابت گلوله به سر) به شهادت رسیدند. ۴۰ تن دیگرمجروح شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ آبان ۱۳۸۹(۲۰ نوامبر ۲۰۱۹)