پولیتیکو می نویسد:‌ طی چند روز گذشته تظاهر کنندگان، ماشینها، بانک ها، پمپ بنزین ها، ایستگاه های پلیس در موجی از نا آرامی که تعادل سران رژیم را بر هم زده به آتش کشیده اند. شمار زیادی کشته شدند.

پولیتیکو می افزاید:‌ علامت خطر برای سران رژیم ایران اینست که ناآرامیهای اخیر در برگیرنده گستره عظیمی از گروههای اجتماعی، منطقه ای و قومی است.
اقتصادش در حالیکه تحریمهای سخت آمریکا متوجه صدور نفت است در حال فروپاشی است.
بسیاری از خبرگزاری ها تصاویر خیابانهای مسدود شده، ماشینهای سوخته و جمعیت در حال شعار دادن را مخابره کرده اند.
طبق معمول خامنه ای ناآرامی ها را ”توطئه” دشمنان و تظاهر کنندگان را ”اشرار” توصیف کرد.
پولیتیکو می‌نویسد: اکنون که عواقب سالیان بی کفایتی اقتصادی گریبان سران رژیم را گرفته، آنها در تلاش هستند که خود را بی تقصیر جلوه دهند.