به آتش کشیده شدن ۱۰۰۰ بانک در جریان قیام

 

کارگزارن رژیم از به آتش کشیده شدن هزار بانک رژیم در جریان قیام و خیزشهای هفته گذشته خبر دادند.

 به آتش کشیده شدن ۱۰۰۰ بانک در جریان قیام

رسانه حکومتی رویداد ۲۴ نوشت: یک مقام آگاه بانکی گفت، از ۲۴ آبانماه تا امروز، بیش از ۱۰۰۰ شعبه بانک آسیب دیده که آمار بخشی از این تخریب به این صورت بوده است: ۱۲۰ شعبه متعلق به بانک ملت، ۱۰۰ شعبه بانک مسکن، ۲۰ شعبه پاسارگاد. این مقام آگاه خبر داده بخشی از اموال این بانک‌ها اعم از دستگاه‌های پوز و وسایل الکترونیکی نیز از بین رفته یا مفقود شده است. به گفته او اموال داخلی هر کدام از این بانک‌ها حدود ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

 به آتش کشیده شدن ۱۰۰۰ بانک در جریان قیام

این منبع افزود: در این ناآرامی‌ها تنها در خرم‌آباد ۴۶ خودپرداز بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند؛ همچنین ۳۶ شعبه بانک در سطح شهرستان خرم‌آباد دچار خسارت شدند و پنج شعبه در شهرستان خرم‌آباد به آتش کشیده شد که بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد دچار خسارت شدند.

 به آتش کشیده شدن ۱۰۰۰ بانک در جریان قیام