مشاور روحانی قیام سراسری را به عملیات فروغ جاویدان تشبیه و به سرکوب وحشیانه مانند سال ۶۷ تهدید کردحسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک و مشاور سیاسی روحانی و معاون سابق وزارت بدنام اطلاعات، قیام سراسری را «عملیات فروغ جاویدان۲» توصیف کرد و نوشت «خیال کردند عملیات فروغ جاویدان ۲ را کلید زده اند». اما «در واقع عملیات مرصاد ۲ کلید خورده است».

به این ترتیب آشنا از یک سو وحشت رژیم از سرنگونی توسط قیام را به نمایش گذاشت و از سوی دیگر به سرکوب وحشیانه مانند آنچه دژخیمان در سال ۱۳۶۷ در استان کرمانشاه مرتکب شدند، تهدید کرد. یعنی دستگیریهای جمعی و خودسرانه، شلیک های کور، اعدامهای صحرایی و جمعی.

آخوند جنایتکار علی رازینی از سرکردگان قضاییه رژیم در ۷ مرداد ۹۸ در مصاحبه ای گفته بود «طبق حکم خمینی با مجاهدینی که در فروغ جاویدان دستگیر شده بودند در دادگاههای صحرایی برخورد شد. در همان مناطق جنگی محاکمه و مجازات شدند.... تشریفات نداشت. گاهی وقت‌ها ممکن بود محاکمه یک ساعت و یا کمتر طول بکشد.... سه نفر در اسلام آباد محکوم به اعدام شدند.... یک ساختمان نیمه کاره بر سر یک سه راهی در اسلام آباد بود. گفتم حکم را آنجا اجرا می‌کنیم... حکم آنها به صورت حلق آویز اجرا شد».

حسام الدین آشنا یکی از دژخیمان و مهره های امنیتی رژیم آخوندی و داماد قربانعلی دری نجف آبادی وزیر سابق اطلاعات است. وی در دادگاه ویژه روحانیت نقش فعالی در سرکوب روحانیون و طلاب مخالف رژیم داشته و نماینده روحانی در شورای نظارت بر رادیو و تلویزیون آخوندی است.

کیهان خامنه ای روز ۲۷ آبان۹۸ نوشت «مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند».

حسام الدین آشنا همان دژخیمی است که در ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ در توییتی با رمز و کنایه مقاومت ایران و شخص خانم رجوی را به ترور تهدید کرد و نوشت «آنها که بدنبال تابستان داغ هستند ماجرای نیمروز را هم فراموش نکنند» نیمروز اسم فیلمی است که توسط سپاه پاسداران در ارتباط با ۱۹ بهمن سال ۱۳۶۰ و شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی ساخته شده است. روز ۳۰ خرداد ۱۳۹۷شبکه های اجتماعی و رسانه های رژیم توییت حسام الدین آشنا را «رمز شروع عملیات» و «یک کد امنیتی که رمزگشایی اش کار هر کسی نیست» توصیف کردند.

آنچنانکه بعدا روشن شد این توییت اشاره به یک توطئه بزرگ تروریستی بود که قرار بود ۱۰ روز بعد در ۹ تیر ۱۳۹۷ در گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت با حضور خانم مریم رجوی به اجرا دربیاید. فاشیسم دینی حاکم برای انفجار این گردهمایی و یک کشتار جمعی برنامه ریزی کرده بود که در آخرین مراحل کشف و خنثی شد و ۴ تروریست از جمله یک دیپلمات تروریست رژیم دستگیر و از آن زمان در زندان در بلژیک بسر می برند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول آذر ۱۳۹۸ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۹)