اعلام اسامی ۹۹ تن از شهیدان

سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد فاشیسم دینی حاکم بر ایران حداقل ۲۸۵ تن از قیام آفرینان را به شهادت رسانده است. شمار واقعی از این بیشتر است و رژیم تلاش میکند ابعاد وحشیگریهایش را مخفی نگاه دارد. شهیدان اکثرا در سنین جوانی و نوجوانی هستند و عمدتا از ناحیه سر و سینه هدف قرارگرفته اند. سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۹۹ تن از شهیدان را اعلام کرد.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران با تاکید بر اینکه کشتار تظاهرکنندگان بدون تردید از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، شورای امنیت ملل متحد و دولت‌ها و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام برای توقف فوری کشتار و سرکوب و آزادی زندانیان و اعزام هیأت‌های تحقیق درباره شهیدان و مجروحان و زندانیان به ایران فراخوند. وی افزود سردمداران این رژیم باید بخاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند. سکوت و بی عملی در برابر جنایت علیه بشریت، هم نقض کنوانسیونها و قوانین و استانداردهای بین المللی است و هم مشوق رژیم در ادامه این جنایات علیه مردم ایران و گسترش آن در منطقه است.

اسامی ۸۵ تن از شهیدان بشرح زیر اعلام شده است:

 1. تهران                         مینا شیخی
 2. تهران                         گلناز سمسامی
 3. تهران - اسلامشهر             ایمان رسولی
 4. تهران - اسلامشهر             محسن جعفرپناه
 5. تهران - اسلامشهر             آرش کهزادی
 6. تهران - اسلامشهر             محمدمهدی حقگوی
 7. تهران - شهریار             رضا حسن وند
 8. تهران - شهریار             ابراهیم محمد پور
 9. تهران - شهریار             آزاده ضربی
 10. تهران - شهریار             مهدی پاپی
 11. تهران - شهریار             حسین قدمی
 12. تهران - شهریار             مهدی دائمی
 13. تهران - شهریار             احسان شیری
 14. تهران - شهریار             میلاد نجهوند

 

 1. تهران -شهریار .......مومنی
 2. تهران فریدون کاظمی
 3. تهران                         سجاد باقری
 4. شهریار-تهران علی الله امینی
 5. شهریار –تهران قاسم رضایی
 6. شهریار –تهران یارمحمدی
 7. تهران = بهارستان             فاطمه حبیبی
 8. تهران = بهارستان             گل آقا نوری
 9. تهران                         علی بهبودی
 10. قدس –تهران حسین شهبازی
 11. قدس-تهران جواد بابایی
 12. قدس –تهران …علیزاده (مرد)
 13. اهواز                         محمد رضا عسافی زرگانی
 14. اهواز                         حمزه سواری
 15. بهبهان                         محمد حسین قنواتی
 16. بهبهان                         مهرداد دشتی زاده
 17. بهبهان                         احسان عبدالله نژاد
 18. بهبهان                         محمود دشتی زاده
 19. بهبهان                         احمد حشم دار
 20. بهبهان                         شبنم دیانی
 21. بهبهان                         .......تدین
 22. بهبهان                         فرزاد انصاری ( فرزاد تز می پور )
 23. ماهشهر                        خانم عتقی
 24. خرمشهر                         میثم منیعات
 25. خرمشهر                         میلاد حمیداوی
 26. خرمشهر                         میثم عبدالوهاب عدگی پور
 27. خرمشهر                         خالد منیعات
 28. خرمشهر                         علی غزلاوی
 29. خرمشهر ابراهیم مطوری
 30. خوزستان هادی قربانی
 31. شوشتر                         احمد موسوی جعاوله
 32. آبادان                         علی بغلانی

 

 1. ماهشهر                         ....حطاوی
 2. ماهشهر                         قاسم باوی
 3. ماهشهر                         محمد خالقی
 4. ماهشهر                         عدنان هلالی
 5. ماهشهر                         مجتبی عبادی
 6. ماهشهر                         منصور دریس
 7. ماهشهر                         عباس(رضا) عساکره
 8. ماهشهر                         احمد خواجه آلبوغلی
 9. اهواز                         میثم مجدم
 10. ماهشهر                         محمد خالدی
 11. ماهشهر                         علی خواجه آلبو علی
 12. شیراز -کلار             رسول قویمی
 13. شیراز                         مهدی نکویی علی آبادی
 14. شیراز                         رضا جعفری
 15. شیراز                         مجید هاشمی
 16. شیراز                         عبدالله قویمی
 17. شیراز                        .....پارسایی
 18. شیراز                        .....پارسایی
 19. گرمسار حسن طاووسی
 20. سنندج                         مظفر صیفی
 21. بوکان             شلیر دادوند
 22. بوکان                         هیوا نادری
 23. سنندج                         علی بغلانی
 24. سیرجان                         روح الله نظری فتح آبادی
 25. مریوان            مهران تاک
 26. مریوان            بهروز ملکی
 27. مریوان            عثمان نادری
 28. مریوان            دانیال استواری
 29. مریوان             ادریس بیواره
 30. مریوان                         عثمان احمدی
 31. مریوان                         آرین رجبی
 32. جوانرود                         حمزه نقدی
 33. جوانرود                         یونس هوشنگی
 34. جوانرود                         کاوه رضایی
 35. جوانرود                         جبار تجاره
 36. جوانرود                         سلمان رحمانی
 37. جوانرود                         کاوه محمدی
 38. جوانرود                         ابراهیم مرادی
 39. جوانرود                         ....عزیز(کارمند شهرداری)
 40. جوانرود                         مبین عبداللهی
 41. جوانرود                         عمران ولیدی
 42. کرمانشاه                         مظفر ظهیری
 43. کرمانشاه                         نادر بیراموند
 44. کرمانشاه                         محمد میرزایی
 45. کرمانشاه                         مظفر وطن دوست
 46. کرمانشاه یونس عزتی
 47. کرمانشاه مصطفی فرزامی
 48. کرمانشاه نادر ببژنوند
 49. کرج                         شهرام معینی
 50. تبریز                         علی حسینی
 51. فردیس –استان البرز آشور کلنا (هموطن مسیحی )
 52. مهر شهر کرج حمید رسولی
 53. شیراز جانفشان اسدی

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲ آذر ۱۳۹۸(۲۳ نوامبر ۲۰۱۹)