دیروز، شنبه، ۲ آذرماه، در نهمین روز قیام سراسری برغم سرکوب وحشیانه و خونین، شهرهای فردیس، ارومیه، شیراز و مناطق اطراف بندرماهشهر شاهد تظاهرات و درگیری بین مردم و جوانان شورشی با نیروهای سرکوبگر بود.

در ساعت ۲۲ به وقت محلی، مردم و جوانان در فردیس دست به تظاهرات زده و با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند.

در میدان عدالت ارومیه، درگیری شدیدی بین مردم و نیروی سرکوبگر انتظامی رخ داد. نیروهای سرکوب که آرایش جنگی گرفته بودند به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند. برغم تهاجم مزدوران، مردم علیه سردمداران رژیم شعار می دادند.

دیروز همچنین شیراز، قدس (در جنوب تهران) و جاده ساوه، صحنه درگیری و جنگ و گریز بین مردم و نیروهای سرکوبگر بود. به گفته شاهدان عینی درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر در ماهشهر و شهرهای اطراف آن، ادامه دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ آذر ۱۳۹۸ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۹)