امروز، یکشنبه، ۳ آذر، برغم استقرار گله های پاسدار، بسیج ضدمردمی، نیروی انتظامی، لباس شخصی ها و ماموران اطلاعات در خیابانها و میادین شهرها، دهمین روز قیام نیز شاهد تظاهرات و درگیری جوانان با نیروهای سرکوبگر در بسیاری از شهرها بود.

تهرانپاس (شرق تهران)، شاهد تظاهرات مردم و درگیری بزن و دررو با نیروهای سرکوبگر بود. مزدوران مسلح خیابان های منتهی به تهرانپارس را بسته اند تا از گسترش تظاهرات و درگیری ها جلوگیری کنند.
وضعیت شهرهای ملارد و فردیس در جنوب غربی تهران نیز بسیار ملهتب گزارش شده است. نیروهای سرکوبگر در خیابان ها مستقر شده اند.
در اصفهان مردم و جوانان شورشی در خیابان کاوه این شهر تجمع کرده و با گارد ویژه ضد شورش و لباس شخصی ها درگیر شده اند. آنها همچنین خیابان ۲۵ آبان را بسته و دست به تظاهرات زدند.
سیرجان نیز صحنه تجمع و درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر است و با تاریکی هوا گروههای بیشتری از جوانان به خیابان ها آمده اند.
در شیراز، در وحشت از حمله مردم به کلانتریها، به مأموران نیروی سرکوبگر انتظامی دستور داده شده است تا اطلاع ثانوی از کلانتریها خارج نشوند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ آذر ۱۳۹۸ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۹)