در جریان قیام سراسری مردم ایران که برغم کشتار و سرکوب وحشیانه مردم بیدفاع، کماکان ادامه دارد، پاسداران جنایتکار رژیم تبهکار آخوندی در شهر گرگان، یک جوان شورشی را با شلیک مستقیم و ضربات تبر در ملاء عام و در برابر چشمان حیرت زده مردم به قتل رساندند.

کلیپ این جنایت تکان دهنده که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، صحنه ای را نشان می دهد که گله ای از پاسداران جنایتکار که لباس شخصی به تن دارند به یک جوان معترض حمله ور و ابتدا با سلاح کمری به وی تیراندازی کرده و سپس در حالی که این جوان بیدفاع بروی زمین افتاده است، با تبر به وی حمله ور می شوند و او را به شهادت می رسانند. لینک کلیپ را اینجا مشاهده کنید.

این یکی از صدها نمونه جنایاتی است که این روز ها در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی بدستور ولی فقیه ارتجاع صورت می گیرد و ضرورت دخالت فوری جامعه بین المللی، بویژه ملل متحد، و اعزام هیأتهای حقیقت یاب از اطلاع از تعداد شهیدان، زندانیان و وضعیت آنها، دو چندان میکند. سکوت و بی عملی در قبال این جنایات تکان دهنده، همدستی درجنایت و مشوق آخوندها در استمرار جنایاتشان علیه مردم بی دفاعی است که برای آزادی و حق حاکمیت مردمی قیام کرده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ آذر ۱۳۹۸ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۹)