خامنه ای در هم شکسته روز چهارشنبه قیام سراسری مردم ایران را برای رژیم بسیار خطرناک و عمیق و وسیع توصیف کرد.

وی با سراسیمگی به قاتلان بسیجی و لباس شخصی خود، که صحنه های شقاوت و جنایت آنها نفرت و حیرت همگان را برانگیخته، هشدار داد:

غافلگیر نشوید و در در تمامی محله ها حضور داشته باشید.
اتفاقات اخیر یک توطئه‌ی عمیق، وسیع و بسیار خطرناک بود
در هیچ زمینه‌ای غافلگیر نشوید و سعی کنید در همه محله‌ها حضور داشته باشید
بسیج در عین گستردگی چابک باشد و اسیر پابندهای رایج اداری نشود

سخنان خامنه ای در دیدار با بسیجیان:
یک توطئه عمیق و وسیع بسیار خطرناکی که آن همه هم پول خرج آن شده بود چقدر پول خرج کرده بودند چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی در یک فرصتی این حرکت را انجام بدهند حرکت تخریب و تحریق و آدم کشی و شرارت و اینها و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگر حالا این فرصت برای آنها پیدا شده و لشکر خودشان را وارد میدان کردند این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
بسیج علاوه بر اینکه امنیت آنها را حفظ می کند در مقابل اشرار در مقابل کسانی که ماموریتشان تخریب و آتش زدن و ویرانگری و نابود کردن اموال عمومی و اموال خصوصی خانه‌های مردم و انهاست بسیج می آید میدان در کنار نیروی انتظامی و دستگاه های گوناگون مسئول و خدمت می کند و دفاع می کند از امنیت در کنار این خدمات بزرگ را هم بسیج انجام می دهد.
گوینده تلویزیون رژیم: رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به گذشت ۴۰ سال از تشکیل بسیج و ایجاد فرصتی مناسب برای استفاده از تجربه‌های اندوخته شده، چند توصیه خطاب به بسیجیان بیان کردند:
۱- بسیج در همه میادین دفاع سخت، نیمه‌سخت و نرم آماده‌به‌کار باشد و در همه محله‌های کشور در مقابل حوادث گوناگون راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد.
۲- در هیچ زمینه‌ای غافلگیر نشوید و سعی کنید در همه محله‌ها حضور داشته باشید.
۳- در جنگ نرم عکس‌العملی رفتار نکنید البته باید پاسخ دشمن را داد اما همیشه مانند شطرنج‌بازی ماهر یک قدم از دشمن جلو باشید و کنشی عمل کنید.
۴- ارتباطات خود را با مساجد تقویت کنید چرا که بسیج متولد مساجد است.
۵- با مجموعه‌های همسو با اهداف بسیج در دانشگاهها و خارج از آن، هم‌افزایی و همکاری کنید.
۶- بسیج در عین گستردگی چابک باشد و اسیر پابندهای رایج اداری نشود.