آتش زدن حوزه جهل و جنایت و انهدام دوربینهای امنیتی

با شعار مرگ بر خامنه ای

تصاویر دریافتی از فردیس شورشی در کرج

به آتش کشیدن مراکز سرکوب و غارت آخوندی

با شعار

می ایستیم می میریم حقمونو میگیریم

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

پاسدار سلامی سرکرده سپاه پاسداران

مجاهدین حرکات و جریانهای مختلف را از جمله

 آشوب تیرماه ۷۸، فتنه ۸۸، اغتشاشات دی ۹۶ و غائله اخیر

تقویت و فعال کرده‌اند

قیام سراسری مردم ایران   در ۱۸۱ شهر کشور

قیام سراسری مردم ایران   در ۱۸۱ شهر کشور

قیام سراسری مردم ایران   در ۱۸۱ شهر کشور