عادل عبدالمهدی کناره گیری تحمیلی خود از نخست وزیری عراق را اعلام کرد.

پس از دو ماه رنج و خون، در پی قیام ناصریه در عراق،خط قرمز ولایت فقیه برای حفظ و نگهداری عادل عبدالمهدی در مسند نخست وزیری این کشور درهم شکست. او از جماعت «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق »برخاسته بود که به دستور خمینی در سال ۱۳۶۱ تاسیس شد و خامنه ای مامور تنظیم اساسنامه آن بود.
ظهر جمعه ۸ آذر ۹۸، آقای سیستانی در پیامی که توسط نماینده ایشان در نماز جمعه کربلا خوانده شد با ابراز تأسف و ناراحتی بسیار از درگیری های اخیر بخصوص در ناصریه، حمله و تعرض به تظاهرات مسالمت آمیز را حرام اعلام کرد و خواهان برکناری عادل عبدالمهدی نخست وزیر کنونی عراق شد.
برکناری عادل عبدالمهدی یک خواسته مبرم مردم عراق در قیام دو ماهه بود که تا کنون رژیم حاکم بر ایران با تمام قوا از آن جلوگیری میکرد.
آیت الله سیستانی تصریح میکند مرجعیت دینی با ناراحتی و تاسف زیاد اخبار درگیریهای اخیر در شهرهای عراق بخصوص ناصریه مجروح و نجف اشرف را دنبال میکند. مرجعیت دینی یک بار دیگر تاکید میکند تعرض وحمله به تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و بازداشتن آنها از اصرار بر حقشان در درخواست اصلاحات،حرام است.
در پیام آقای سیستانی آمده است، با توجه به اینکه روشن شده است، طرفهای مسئول، بوضوح از تعامل با وقایع دو ماه گذشته منجمله درجلوگیری از خونریزی ناتوان هستند، از مجلس نمایندگان که دولت فعلی از آن نشات گرفته است، خواسته میشود که در انتخابهایش تجدید نظر کند و ترتیباتی را که مصالح عراق و حفاظت از خون فرزندان آن ایجاب میکند اتخاذ نماید. همچنین از مجلس خواسته میشود در تصویب قانون انتخابات تسریع کند بنحوی که مورد رضایت مردم باشد و انتخابات آزاد و پاکیزه ای را زمینه سازی کند که نتایج آن بدرستی منعکس کننده اراده مردم عراق باشد. این امر راه حل مناسب برای پشت سر گذاشتن بحران به شیوة صلح آمیز در چارچوب قانون اساسی است و تاخیر و تعلل در آن قیمت بسیار سنگینی میگیرد و همه از آن پشیمان خواهند شد.
بیانیه آقای سیستانی اضافه میکند مرجعیت دینی پشتیبان مردم عراق باقی می ماند و برای خود نقشی جز نصیحت و ارشاد قائل نیست و این برعهده مردم است که چیزی را که برای وضعیت فعلی و آینده کشور مناسب تر است انتخاب کنند بنحوی که هیچ کس برآن اعمال قیمومیت و سلطه نکند.
واضح است که این عبارت در بیانیه آقای سیستانی قبل از همه به ولی فقیه در هم شکسته در ایران اصابت میکند.
بدنبال شهادت و جراحت جمع کثیری از مردم و جوانان شورشی در ناصریه و نجف و بغداد در شبانه روز گذشته، و ساعتی پس از موضع آقای سیستانی، و در حالیکه میلیونها عراقی در بغداد و کربلا و نجف و ناصریه و بصره و دیگر شهرهای عراق به خیابانها ریخته و خواستار محاکمه و مجازات قاتلان مردم عراق هستند، عادل عبدالمهدی کناره گیری خود را اعلام کرد. برکناری او که از سرسپردگان فاشیسم دینی حاکم بر ایران است، مرز سرخ خامنه ای بود زیرا کلان ضربه ای به نفوذ ولی فقیه در عراق است. برای جلوگیری از همین برکناری بود که خامنه ای، قاسم سلیمانی را به عراق فرستاد و سیاستمداران و احزاب دست نشانده اش را مجبور به پشتیبانی از او کرد.