معاون سیاسی سپاه: ابعاد خیزش اخیر از فتنه ۸۸ و ۹۶ گسترده بود. اصفهان ۱۱۰ نقطه درگیری بود.

امام جمعه تهران طراحی: بسیار خطرناک درکار است، آنها محارب هستند و قضاییه باید سریع عمل کند

آخوند جنایتکار علی اکبری، در نمایش جمعه تهران، با ابراز وحشت از ابعاد گسترده قیام مردم ایران گفت: «این ماجرایی است که یک طراحی بسیار خطرناک پشت سر آن هست. هزینه های زیاد کردند آموزش‌های دقیق دادند پشتیبانی های اطلاعاتی کردند... حاصل دو سال به قول خودشان کار وسیع تشکیلاتی و شناسایی و آموزش و تجهیز و تسلیح... یک توطئه بسیار خطرناک و طراحی شده». وی خواستار اعدام قیام آفرینان شد و گفت: «...حکم محارب، حکم بغی که برای این گونه افراد در نظر گرفته شده در قله مجازاتهای اسلامی هست ...دستگاه قضایی اینها را بگیرد و بویژه با سرعت هم اقدام بشود».

از سوی دیگر، پاسدار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، گفت: «این وقایع با این گستردگی و ابعاد در طول عمر چهل ساله انقلاب اسلامی در نوع خود بی‌نظیر بود. اتفاقی که در روزهای پایانی آبان‌ماه رخ داد، مسئله‌ای گسترده و جدید بود که گر چه نمونه‌هایی از آن مانند حمله به حوزه بسیج و آتش زدن آن و آتش زدن بانک‌ها و مراکز دولتی در اغتشاشات سال ۸۸ و ۹۶ دیدیم اما به لحاظ گستردگی در ابعادی بسیار کوچک‌تر از حوادث اخیر قرار دارد... حوادث در روزهای شنبه و یکشنبه به صورت گسترده و در ۲۹ استان و در صدها شهر ادامه یافت. یکی از این استان‌ها، استان اصفهان بود که در ۱۱۰ نقطه از استان اعتراضات و درگیری‌ها رخ داد و از حیث تجمعات بعد از استان‌های فارس و تهران رتبه سوم را در کشور در اختیار دارد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۹ آذر ۱۳۹۸ (۳۰ نوامبر ۲۰۱۹)