خانم مریم رجوی: یک نمونه بسیار وخیم جنایت علیه بشریت در قرن بیست و یکم، خامنه ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم باید در برابر عدالت قرارگیرند.

سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد شمار شهیدان قیام سراسری مردم ایران که ۱۸۷ شهر کشور را در برگرفت، از مرز ۷۵۰ گذشته است. این سازمان همچنین امروز اسامی ۳۳ تن دیگر از شهیدان را اعلام نمود. پیش از این نیز اسامی ۲۲۲ نام اعلام شده بود. به این ترتیب تا کنون اسامی ۲۵۵ شهید سرفراز قیام منتشر شده است.

ثبت شمار شهیدان و احراز هویت آنان در حالی صورت می گیرد که فاشیسم دینی حاکم بر ایران تمامی اهرم های سرکوبگرانه و امنیتی و ماشین جهنمی سانسور و خفقان خود را برای مخفی نگه داشتن ابعاد جنایت علیه بشریت به کار گرفته است. هم باند خامنه ای و نهادهای تحت کنترلش مانند سپاه پاسداران و قضاییه آخوندی و هم باند روحانی و وزارت کشور و وزارت اطلاعات بشدت تلاش میکنند شمار شهیدان و دستگیرشدگان را پنهان کنند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، قتل عام تظاهرکنندگان در سراسر ایران را که به دستور خامنه ای صورت گرفته یکی از وخیم ترین نمونه های جنایت علیه بشریت در قرن بیست و یکم توصیف کرد و جامعه جهانی را به اقدام فوری برای توقف سرکوب و کشتار در ایران فراخواند. وی افزود شورای امنیت ملل متحد، با کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی و اقتصادی، باید کشتار تظاهر کنندگان را جنایت علیه بشریت اعلام کند. خامنه ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم بخاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند. خانم رجوی باردیگر خواستار اعزام هیئت تحقیق از سوی ملل متحد برای کشف ابعاد جنایت علیه بشریت و بازدید از زندانها و زندانیان قیام شد.

اسامی ۳۳ شهید بشرح زیر اعلام شده است:
1.    تهران یوسف دری
2.    تهران آریا صادقی
3.    تهران اسماعیل رضایی پیرپشته
4.    کیانشهر-تهران محسن کرمی نیا
5.    شهریار-تهران بهروزاصغرپور
6.    شهریار-تهران میلاد محققی
7.    رباط کریم-تهران محسن حسینی
8.    رباط کریم-تهران محمد مهدوی
9.     رباط کریم-تهران ایمان فتاحی
10.    رباط کریم-تهران مرضیه عباس زاده
11.    رباط کریم-تهران عبدالحمید باقری
12.    رباط کریم-تهران پیمان شهابی
13.    رباط کریم-تهران محمد محب نیا
14.    رباط کریم-تهران علی کرمانشاهی
15.    رباط کریم-تهران علیرضا ضابطی
16.    رباط کریم-تهران علیرضا شفاهی
17.    رباط کریم-تهران مریم نوری
18.    ملارد تهران میلاد درویش محمدی
19.    ماهشهر سالم امیرسنجران عیدانی
20.    ماهشهر فرشاد حاجیپور
21.    شیراز محمد رضا خورشیدی
22.    شیراز سید علیرضا انجوی
23.    کرمانشاه میلاد شیرازی
24.    کرمانشاه حمزه فرجی
25.    کرج فرهاد مجدم
26.    کرج مرتضی علیزاده
27.    کرج علیرضا آزادی
28.    کرج کوروش شیدانی
29.    کرج علی رحمانی
30.    اندیمشک عبدالله یعقوب وند
31.    اصفهان یعقوب نجفی حاجیپور
32.    اصفهان سعید اسد زاده
33.    اصفهان محمد ابراهیمی

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲آذر۱۳۹۸(۳ دسامبر ۲۰۱۹)