روز چهارشنبه ۱۳آذر، کنفرانسی در سنای آمریکا تحت عنوان «قیام مردم ایران برای آزادی»، در حمایت از قیام سراسری و به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی برگزار شد.

کنفرانس حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی در سنای آمریکا

در این کنفرانس سناتور مارتا مک سلی عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، ژنرال جیمز جونز، اولین مشاور امنیت ملی اوباما، فرماندار تام ریچ، اولین وزیر امنیت ملی آمریکا و سفیر لینکلن بلومفیلد معاون سابق وزیر خارجه در امور سیاسی سخنرانی کردند.
سناتور مارتا مک سلی بر ضرورت افزایش فشار برای محقق شدن آزادی مردم تاکید کرد.
ژنرال جیمز جونز، فرماندار تام ریج و سفیر لینکلن بلومفیلد سخنانی درحمایت از قیام سراسری مردم ایران و نقش پیشتار مجاهدین خلق ایران ایراد کردند.
سناتور بن کاردین عضو ارشد کمیته خارجی سنای آمریکا طی پیامی به این کنفرانس گفت من از حق شهروندان ایران حمایت میکنم و خواستار پایان دادن بی درنگ خونریزی توسط رژیم جنایتکار ایران هستم.
خانم مریم رجوی طی پیامی به این کنفرانس، از سناتورها، نمایندگان کنگره و شخصیتهای محترمی که دراین روزها در کنار مردم ایران ایستاده اند قدردانی نمودند.

کنفرانس حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی در سنای آمریکا

کنفرانس حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی در سنای آمریکا

کنفرانس حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی در سنای آمریکا

کنفرانس حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی در سنای آمریکا

کنفرانس حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی در سنای آمریکا