به دعوت جوامع ایرانی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در انگلستان تظاهراتی در حمایت از قیام قهرمانانه مردم ایران در سراسر کشور در برابر دفتر نخست وزیری انگلستان، برگزار شد.

تظاهر کنندگان سپس به سمت میدان پارلمان انگلستان راهپیمایی کردند.
در تظاهرات لندن، سخنرانان به روان پاک بیش از ۱۰۰۰ شهید قهرمان این قیام ایران درود فرستادند و با تاکید بر حمایت تمام عیار از قیام آفرینان و کانونهای شورشی، خواستار محکوم کردن جنایات سرکوبگرانه و کشتار قیام کنندگان توسط دیکتاتوری آخوندی شدند.
حسین عابدینی: و حالا خلیفه ارتجاع از همان چیزی که می ترسید و از همانجا که می ترسید و بارها با وحشت گفته بود ضربه خورد. گفته بود اگر در سوریه و عراق و دیگر نقاط بیرون از مرزها نجنگیم، باید در همین خیابانهای خودمان بجنگیم. کابوسش تعبیر و بر سرش آوار شد. چه خوب گفت یک جوان شورشی انقلابی عراقی که ما دم مار ولایت را زدیم و شما در ایران سر مار ولایت را در تهران و سایر شهرها بزنید. به گفته فرمانده ارتش آزادیبخش ملی که با اشاره به عراق و لبنان و ایران از جبهه واحد و دشمن واحد می گوید:‌ دیگر زمین نه فقط در شیراز و اصفهان و تهران که در تمامی شهرهای منطقه در عراق و لبنان زیرپای آخوندها به لرزه در آمده است. استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله ها و شهرهای شورشی محک خورد. این استراتژی اکنون در سراسر میهن شعله انداخته است.

حسین فرشید:‌ عامل اصلی که کامل می کند شرایط سرنگونی و انقلاب نوین را عبارتست از اینکه یک آلترناتیو سازمانیافته، باتجربه، با صلاحیت وجود دارد که ۴۰ سال است که در حال مبارزه با این رژیم است. حضور زنده و فعال یک تشکیلات انقلابی و با تجربه سالها مبارزه در کانون این آلترناتیو و در میدان مبارزه با همین رژیم ضدبشر است که تضمین می کند پیروزی این انقلاب نوین را. آلترناتیو جان برکف و سازمان یافته. این است شرط کافی برای قیام و انقلاب. سازمانی که اعضای آن در همه این ۵۰ سال گذشته هیچگاه از بذل جان و مال و خانواده و هر چه که دارند برای پیشبرد انقلاب و گرفتن حق مردم از دیکتاتورها دریغ نکرده اند و البته سازمانی که رهبری ذیصلاح و امتحان پس داده خودش را دارد.
سرود یکان یکان شویم.
یک هیات از نمایندگان جوامع ایرانی نامه ای را از سوی تظاهرکنندگان به دفتر نخست وزیری انگلستان تحویل دادند. در این نامه جوامع ایرانی از دولت انگلستان خواسته اند از قیام مردم ایران حمایت نموده و سرکوب وحشیانه مردم و قیام کنندگان را محکوم نماید و با همکاری با سایر دولتهای اروپایی، اقدام به اعزام یک هیات تحقیق برای بررسی ابعاد سرکوب جنایتکارانه قیام کنندگان نماید.