یک کنفرانس مطبوعاتی در حمایت از قیام مردم ایران از طرف نماینده پارلمان فدریکو مولیکونه و انجمن حقوق بشری به قابیل دست نزنید، کمیته جهانی حاکمیت قانون و حزب رادیکال در پارلمان ایتالیا برگزار شد.

در این کنفرانس جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا، سناتور لوچو مالان عضو هیات رئیسه سنای ایتالیا، سناتور مانوئل وسکویی، و نمایندگان پارلمان رناتا پولورینی، استفانیا پتزوپانه و فدریکو مولیکونه، همچنین سناتور لوئیجی کومپانیا عضو پیشین سنای ایتالیا، الیزابتا زامپاروتی و سرجیو دلیا شرکت داشتند.
الیزابتا زامپاروتی در شروع این کنفرانس گفت: تعداد افرادی که توسط رژیم ایران کشته شده اند و مقاومت ایران اعلام کرده و از طرف سازمانهای حقوق بشری نیز تاییده شده به بیش از هزار تن رسیده است که در میانشان افراد زیر هجده سال وجود داشته است . آنها با شلیک سلاح گرم به سر و سینه به قتل رسیده اند.. وی سیاست مماشات با رژیم آخوندی را محکوم کرد و خواهان اتخاذ مواضع قاطع در قبال این رژیم قاتل و سرکوبگر شد.

جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا درسخنان خود گفت:‌ من بسیار خوشحالم که در این کنفرانس در کنار شخصیتهای برجسته از تمام احزاب ایتالیائی شرکت می‌کنم. سرکوب در ایران حتی بسیار خشن تر از سرکوب تظاهرات مردمی در سال ۱۳۸۸ بوده و در حقیقت یادآور کشتار جمعی سال ۶۷ این رژیم مذهبی است که بر اساس فتوای خمینی هزاران زندان سیاسی را ظرف مدت کوتاهی اعدام کرد. عاملان آن جنایت هم اکنون در رژیم و در دولت فعلی از مقامات بالا محسوب می شوند.
وزیر خارجه پیشین ایتالیا افزود:‌ رژیم ایران یک حکومت متزلزل است و از مشروعیت مردمی برخوردار نیست و با اعمال خشونت در حال انجام جنایت برعلیه بشریت است. مقاومت ایران علاوه بر لیست شهیدان این قیام، اعمال خشونت بیرحمانه توسط رژیم علیه تظاهرکنندگان را نیز افشا کردهاست. در حقیقت ما شاهد انجام جنایت علیه بشریت در ایران هستیم. وی سپس خواستار موضع قاطع دولت ایتالیا درقبال این جنایات رژیم شد و سیاست سکوت را شراکت با رژیم درسرکوب مردم ایران دانست.

فدریکو مولیکونه نماینده پارلمان که از برگزار کنندگان این کنفرانس بود در سخنانش گفت:‌ من بسیار خوشحالم که در این کنفرانس برای دفاع از حقوق بشر شرکت می کنم. ایتالیا باید اوضاع ایران زیر نظر داشته باشد و در این راستا سیاست خارجی اش را مشخص کند.
استفانیا پتزوپانه (از ائـتلاف حاکم و حزب دمکرات ایتایا ) سخنران بعدی کنفرانس گفت: من از سالها پیش سیاست و فعالیتهای شورای ملی مقاومت ایران را دنبال می کنم. طی سالهای اخیر تفریبا تمامی دولت های ایتالیا از درک آنچه که در ایران می گذرد عاجز بودند. آنچه که این روزها در ایران اتفاق می افتد باید عکس العمل قوی در سراسر دنیا ایجاد کند، اما منافع افتصادی مانع از آن می شود. ما به همراه دیگر همکارانمان باید در پارلمان موضوع ایران را مطرح کنیم و حساسیت دولت ایتالیا و مطبوعات را جلب کنیم. سکوت در قبال آنچه در ایران می گذرد دردناک است.

سناتور لوچو مالان نیز ضمن محکوم کردن سکوت دولت و وزارت خارجه ایتالیا در مقابل جنایت های رژیم ایران گفت ما باید در این شرایط در کنار مردم ایران باشیم.
خانم پولورینی نماینده پارلمان و استاندار سابق رم در کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان ایتالیا به سابقه آشنایی اش با مقاومت ایران از زمان ریاست استانداری رم و تلاش هایش برای پذیرش مجروحین اشرف اشاره کرد و خواستار حمایت گسترده تر از قیام مردم ایران برای آزادی شد. وی بر ضرورت گسترش فعالیتها برای اتخاذ اقدامات بیشتر درپارلمان و سایر نهادهای اجتماعی و دولتی، بمنظور حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی تاکید کرد

سناتور مانوئل وسکویی نیز تحت تاثیر قیام مردم ایران و جنایت های رژیم ایران وزیر خارجه و دولت ایتالیا را مورد انتقاد قرار داد که چرا سکوت کرده اند. وی با اشاره به سخنان جولیو ترتزی تاکید کرد ما باید از مقاومت مردم ایران حمایت کنیم.
سناتور لوئیجی کومپانیا نیز طی سخنانی خواهان حمایت از مردم ایران و مقاومت آن و محکومیت سکوت و مماشات در قبال جنایات رژیم ایران توسط کشورهای اروپایی شد.
در پایان کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان ایتالیا اسماعیل محدث بعنوان سخنگوی جوامع ایرانی در ایتالیا، بر ضرورت حمایت بین المللی از قیام مردم و مقاومت ایران تاکید کرد.