برغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی، روز شنبه شمار زیادی از دانشجویان در بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو در محوطه دانشگاه دست به تجمع زده و شعارهایی در حمایت از قیام سراسری مردم ایران، همبستگی با قیام آفرینان و شهیدان و علیه رژیم آخوندی سر دادند.

در دانشگاه تهران، دانشجویان ضمن فراخوان به آزادی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان قیام، شعار می دادند: «خیابونا خونی شد آزادی قربانی شد،»، «زندان تفنگ و باتوم نمی نیشنیم ما آروم»، «میکشم میکشم آنکه برادرم کشت» «سرکوب آخر راه نیست مبارزه رهاییست»، «سرکوب تون کاری نیست مقاومت زندگی است»، «حراست دانشگاه شعبه اطلاعات»، «کلاس درس خالیه دانشجو زندانیه»، «جواب ما تفنگ نیست این همه کشته کم نیست»،«دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد»،

از آنجایی که قرار بود آخوند ابراهیم رییسی، سردژخیم قضاییه آخوندها به دانشگاه تهران برود دانشجویان شعار میدادند «قضاییه جلادان مقدمتان خون‌باران». نیروهای سرکوبگر که از خشم و نفرت دانشجویان از این آخوند جنایتکار وحشت داشتند، رییسی را مخفیانه وارد دانشگاه کردند و از ورود دانشجویان، به سالن محل سخنرانی وی جلوگیری کردند و شماری از مزدوران مورد اعتماد را به صورت دست چین شده با چند اتوبوس از خارج دانشگاه به این سالن بردند.

دانشجویان در دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) نیز در تجمع خود بمناسبت ۱۶ آذر با تاکید بر ادامه راه شهیدان قیام، شعارهای آزادی زندنیان سیاسی و دانشجو می میرد ذلت نمی پزیرد سردادند: