روز شنبه ۲۴ آذر مراسم گرامیداشت شهدای قیام آبانماه به همراه نمایشگاهی از تصاویر شهیدان قیام، با شرکت هواداران مجاهدین و ایرانیان آزاده در لوکزامبورگ برگزار شد.

در این مراسم هواداران مقاومت خواستار اعزام یک هیئت حقیقت یاب توسط سازمان ملل برای تحقیق پیرامون ابعاد کشتار بزرگ و بازدید از زندان ها و دستگیر شدگان به ایران گردیدند.
هواداران مجاهدین ضمن محکوم کردن رفتارهای غیرانسانی و وحشی گریهای رژیم جنایتکار آخوندی، خود را همدرد و در کنار تمامی خانواده های داغدار دانسته و با شهدای قیام و کانونهای شورشی عهد و پیمان بستند که تا سرنگونی این رژیم ضدبشری از پا ننشینند.

گرامیداشت شهدای قیام ایران در لوگزامبورگ

گرامیداشت شهدای قیام ایران در لوگزامبورگ

گرامیداشت شهدای قیام ایران در لوگزامبورگ

گرامیداشت شهدای قیام ایران در لوگزامبورگ

گرامیداشت شهدای قیام ایران در لوگزامبورگ

گرامیداشت شهدای قیام ایران در لوگزامبورگ