تظاهرات و خیزش تا کنون دست کم ۱۷ استان را فرا گرفته است.

خانم مریم رجوی: ایران برای رهایی از فاشیسم دینی بپاخاسته جهان باید خواست ملی برای سرنگونی رژیم را برسمیت بشناسد.
تظاهرات مردم ایران علیه استبداد مذهبی حاکم بر ایران برای دومین روز متوالی ادامه و هر لحظه گسترش می یابد و تا کنون علاوه بر تهران ۱۶ استان دیگر را فراگرفته است.
مردم در نقاط مختلف تهران و شهرهای مختلف از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، شادگان، کرمانشاه، سنندج، کرج، ساری، بابل، آمل، سمنان، شاهرود، تبریز، قزوین، زنجان، شیراز، ارومیه، گرگان، اراک، قدس و رباط کریم در تظاهرات خود فراخوان به سرنگونی رژیم آخوندی میدهند.
آنها شعار می دهند، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر»، «سپاه جنایت می کند، رهبر حمایت می کند»، «دانشجو بیدار است، از سید علی بیزار است»، «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، ملت ایران صاحب عزاست امروز»، «حکومت سپاهی، داعش ما شمایی»، «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه»، «ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما»، «ملت گدایی می کنه، رهبر خدایی می کنه»، «سپاه بی کفایت، عامل قتل ملت»، «می کشم، می کشم، آنکه برادرم کشت»، «برادر شهیدم، خونت رو پس می گیرم»، «دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد»، «سپاهی بی غیرت، قاتل جان ملت»، «خامنه ای قاتله، ولایتش باطله»، «۱۵۰۰ کشته آبان ما» و «ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم».
در تهران، مردم و جوانان در میدان آزادی، میدان انقلاب و خیابانهای اطراف دست به تظاهرات زدند. در میدان آزادی مزدوران نقابدار رژیم به تظاهرکنندگان حمله ور شده اند. رژیم برای جلوگیری از پیوستن مردم به تظاهرات دربهای متروی میدان أزادی را بست و انبوه جمعیت در داخل مترو محبوس شدند. نیروهای سرکوبگر برای مقابله با تظاهرکنندگان، خودروهای مجهز به مسلسل های کالیبر ۵۰ را به صحنه آورده اند. رژیم همچنین با ماشین های آب پاش سعی در متفرق کردن مردم دارد.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به مردم بپاخاسته ایران گفت از شمال تا جنوب از شرق تا غرب شهرهای ایران زمین برای رهایی از فاشیسم دینی قیام کرده اند. آنها با شعارهایشان علیه خامنه ای و سپاه پاسداران، طلوع ایران آزاد را نوید میدهند. زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی به این حقیقت اذعان کند که فاشیسم دینی حاکم مردم ایران را نمایندگی نمیکند و خواست ملی برای سرنگونی این رژیم را برسمیت بشناسد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ دی ۱۳۹۸ (۱۲ ژانویه ۲۰۲۰)