اعتراضات و تظاهرات برای سومین روز متوالی ادامه می یابد

دستگیری شماری از دانشجویان و تظاهرکنندگان و فراخوان بین المللی برای آزادی آنها

ظهر امروز، دوشنبه ۲۳ دی ماه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای سومین روز به اعتراضات خود ادامه دادند و با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز - دانشجوی باغیرت صاحب عزاست امروز»، «توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه» و «نخبه هامونو کشتن آخوند به جاش گذاشتن» خشم و نفرت خود را از رژیم آخوندی ابراز کردند.

در یک تحول دیگر دانشجویان دانشگاه بابلسر دست به تجمع زده و شعار میدهند «به من نگو فتنه گر فتنه تویی ستمگر».

فاشیسم دینی حاکم با تدابیر گسترده سرکوبگرانه تلاش میکند از ادامه تظاهرات و اعتراضات جلوگیری کند. روز یکشنبه نیروهای سرکوبگر به دستور خامنه ای با باتون و گاز اشک آور و تیراندازی به تظاهر کنندگان یورش بردند و شماری را مجروح کردند. شمار زیادی از دانشجویان و اعتراض کنندگان در تهران و برخی از شهرها مانند کرج، مشهد، زنجان، بابل، رشت، گرگان، تبریز، کرمانشاه و کاشان دستگیر شدند.

در همین رابطه خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان و ارجاع پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت و قرار دادن سردمداران آن در برابر عدالت فراخواند.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ دی ۱۳۹۸ (۱۳ ژانویه ۲۰۲۰)