عفو بین الملل روز دوشنبه در توئیتر خود نوشت: مقامهای رژیم ایران با استفاده از نیروی مرگبار و دستگیری خودسرانه هزاران نفر، دست به سرکوب اعتراضات به نحو قهرآمیز زده اند.

عفو بین الملل می افزاید:معترضانی که در ایران دستگیر شده‌اند با تهدید شکنجه مواجه هستند. همین الان دست به‌عمل بزنید و خواهان آزادی دستگیرشدگان شوید.
عفو بین الملل در پیام دیگری اعلام کرد: سرویسهای امنیتی رژیم ایران از قهر و خشونت برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنندتصاویر و شاهدان عینی خشونت غیرقانونی نیروهای امنیتی رژیم ایران علیه معترضین را اثبات میکنند.