سخنگوی فیسبوک به سی ان ان گفت:کارکنان فیسبوک براساس تحقیقات خود میگویند این سایت در ارتباط با رسانه های حکومت ایران است فیسبوک صفحات آن را در سال ۲۰۱۸ حذف کرد.

سی ان ان:سایت آمریکن هرالد تریبیون خود را مستقل معرفی می کرداما سیاستهای حکومت ایران را پیش می برد.
آمریکن هرالد تریبیون که خود را به عنوان یک «سایت اینترنتی واقعا مستقل» معرفی میکند و در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شده و بزبان انگلیسی منتشر می شود، به آمریکاییان پول میدهد تا مقاله بنویسند. اما چندین تحقیقات توسط کمپانی های تکنولوژی آمریکایی نشان میدهد منشأ این سایت رژیم ایران است.
فایرآی FireEye یک کمپانی امنیت سایبری میگوید ارزیابی آن نشان میدهد سایت آمریکن هرالد تریبیون توسط رژیم ایران راه اندازی شده و بخشی از یک عملیات گسترده تر برای تأثیر گذاری است. مقالات آمریکن هرالد تریبیون عمدتا همسو با دیدگاههای نظام حاکم بر ایران است...

سخنگوی فیسبوک به سی ان ان گفت: کارکنان فیسبوک که در رابطه با صفحات این سایت در فیسبوک تحقیقات کردند میگویند این سایت در ارتباط با رسانه های حکومت ایران است. فیسبوک صفحات آنرا در سال ۲۰۱۸ حذف کرد.
شواهد جمع آوری شده توسط فیسبوک، کمپانی فایرآی و گوگل تصویر متفاوتی از ادعای آمریکن هرالد تریبیون که یک رسانه مستقل است نشان میدهد...
همزمان با بستن صفحات این سات توسط فیسبوک، گوگل نیز دست به اقدام زد و جی میل و حساب آگهی آنرا که طبق ارزیابی آنها نیز در ارتباط با رژیم ایران بودند بست...
بعد از اقدام فیسبوک و گوگل، حساب توییتری این وب سایت در توییتر فعال باقی مانده بود ولی توییتر این ماه بعد از اینکه سی ان ان با آن تماس گرفت این حساب را بست...

تیم کینگ یک نویسنده آمریکایی که در ایالت اورگان زندگی میکند و یک منتقد سیاست خارجی آمریکا است به سی ان ان گفت آمریکن هرالد تریبیون به او دویست دلار یا بیشتر برای نوشتن هر مقاله میداده است. وی گفت:‌ در گذشته نیز با رسانه های رژیم ایران کار کرده است...
وی هم چنین مقاله یی علیه پدر ترامپ که بعدا مشخص میشود سراپا جعلی بوده است، منتشر کرده است.

استفاده رژیم آخوندی از رسانه های پوششی و شبکه خبرنگاران دوست برای تبلیغات جعلی و گزارشهای ساختگی و سراپا کذب بارها باعث رسوایی این رژیم شده است.