کانونهای شورشی همزمان با سالگرد انقلاب ضد سلطنتی پیامها و تصاویر خانم مریم رجوی، رئیس جمهوربرگزیده شورای ملی مقاومت ایران، و آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران، را در نقاط مختلف تهران و در شهرهای مختلف از جمله شیراز، تبریز، رشت، مشهد، اهواز، گچساران، و کرج، نصب کردند.

در این بنرها از جمله آمده بود: «رای من سرنگونی»، «سرنگونی دشمن ضد بشری محتوم است»، «محله های شورشی ملاها را به هراس افکنده»، «شهرهای شورشی گور دیکتاتور دینی را می کنند»، «درود بر مجاهد،مرگ بر ستمگر،چه شاه باشه چه رهبر»، «از خون جوانان وطن لاله دمیده» و «مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی»، «چه دی باشه، چه آبان، پیکار در خیابان».