تظاهرات در ایتالیا ۲۳ بهمن ۹۸ ـ در میدان رپوبلیکای رم ـ گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی