واشینگتن تایمز طی مقاله یی با عنوان «زمان آن فرا رسیده است که کابوس حکومت بیرحم استبدادی ایران به اتمام برسد» نوشت: رژیم آدمکش ایران می‌بایست به زباله دان تاریخ سپرده شود.

واشینگتن تایمز: در سال ۱۹۷۹، دانشجویان ایرانی در خیابان‌های واشینگتن، در حالیکه آمریکایی های هوادار، به آنها می‌پیوستند دست به تظاهرات زدند. آنها علیه دیکتاتوری در کشورشان شعار می‌دادند و فریاد می‌زدند، «مرگ بر شاه».
بزودی پس از اینکه کارتر متحد دیرینه خود را رها کرد و خمینی از پاریس به ایران بازگشت. او از آن هنگام یک دوران تاریک را در تاریخ ایران حاکم کرد.
برخی سیاستمداران غرب تلاش می‌کنند به خودشان بقبولانند که حکومت مذهبی دیوانه در ایران نماینده مردم این کشور است. اما قادر به تبدیل این امر به واقعیت نیستند.
رژیم ایران،‌ یک حکومت مستبد قرون وسطایی است که فقط با بکارگیری سرکوب بیرحمانه و وحشیانه غیر قابل تصور توانسته در قدرت باقی بماند. رژیم ایران بیش از هر کشوری در دنیا به نسبت جمعیتش اعدام می‌کند. جمع کل کسانی که در ایران هر ساله اعدام می‌شوند بیش از هر کشور دیگری در دنیاست بجز چین که دارای جمعیتی ۱۷ برابر ایران است. حکم اعدام برای جرائم غیر خشونت‌آمیز نیز صادر می‌شود. طبق قوانین کیفری رژیم ایران، دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله را نیز می‌توان اعدام کرد.
این چهره واقعی رژیم تهران است. این رژیمی است که مردم شجاع ایران علیه آن می‌جنگند. ما به اندازه کافی چشم‌های خودمان را روی این واقعیت‌ها بسته‌ایم. زمان آن فرا رسیده است که در کنار مردم ایران بایستیم و روی تغییر رژیم تاثیر گذار باشیم.
این یک استدلال برای شروع جنگ یا افزایش تنش‌ها نیست. بلکه یک استدلال برای پیشبرد سیاستی است که آخوندها و دژخیمان آنرا به زباله دان تاریخ بفرستد.
تحریم‌های آمریکا، که مجددا توسط ترامپ بصورت موثر اعمال شده‌اند، اقتصاد ایران را خرد کرده است و بدینوسیله ماشین ترور آخوندها را ورشکسته کرده و موجب اعتراضات داخلی شده است. تاثیرات موج وار آن تا بیروت نیز گسترش یافته است، تا جائیکه حزب الله که دیگر بوسیله پول‌های نقد رژیم ایران جیب‌هایش پر نمی‌شود مجبور است برای حیات خودش مبارزه کند.
واشینگتن تایمز در پایان خواستار افزایش فشار و تشدید تحریمها بر رژیم آخوندی شد.