چندین بانک ایتالیایی و هلندی به تحریمهای آمریکا علیه رژیم آخوندی پیوستند.

شعبه هلندی بانک آی.ان.جی. دایرکت ING Direct Bank، این تسا سان پائولو Intesa San Paolo. و فاین کمپانی FineCo، و کاریجه بانک Carige Bank در ایتالیا ازجمله این بانکها هستند.
مقامهای بانکهای ایتالیا می گویند مسدود کردن حسابهای مربوط به ایران به دستور بانک مرکزی ایتالیا صورت گرفته است.
این بانکها از ترس تحریمهای آمریکا مراودات خود با رژیم آخوندی را مسدود کرده اند.
چندین بانک اروپائی تاکنون به خاطر نقض تحریم‌های رژیم آخوندی توسط خزانه داری آمریکا جریمه شده‌اند.
از جمله بانک هلند یک جریمه ۶۱۹ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۲ پرداخته است.