خانم مریم رجوی:دکتر مصدق «به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی» صنعت نفت را ملی کرد.


دکتر مصدق: ملت ایران، فرزندان عزیز من امروز یکبار دیگر دنیا چشم به درایت و کاردانی و موقع شناسی و انضباط شما دوخته است فرد فرد شما نباید مسئولیتی را که در پیشگاه خدای بزرگ و وجدان پاک خود و دینی را که به پرچم و تاریخ پر افتخار خویش دارید لحظه یی از یاد ببرید، حساسیت زمان و عظمت مبارزه و آشفتگی جهان و خرابی اوضاع هشیاری شما را در همه حال ایجاب میکند.
فرزندان عزیز وطن با چشمان باز و بیدار مراقب سرنوشت خانه کهنسال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند و ما را مستحق نفرین و لعنت بشناسد.

پیام خانم مریم به مناسبت ۲۹اسفند -۹۴
هموطنان عزیز!
سالروز ملی شدن صنعت نفت، بار دیگر نام و یاد مصدق بزرگ پیشوای نهضت ملی ایران را زنده می‌کند.
هم دیکتاتوری شاه هم دیکتاتوری شیخ تا توانستند برای به محاق بردن مصدق تلاش کردند.
در ۲۸ مرداد استعمار، با همدستی دربار و مرتجعان مذهبی به سردمداری کاشانی که خمینی مرید و شیفته‌ او بود، دولت مصدق را با کودتا ساقط کرد.
این افتخاری برای مقاومت مردم ایران است که طی پنجاه سال نبرد با دو دیکتاتوری، نگذاشتند که دشمنان مردم ایران، مصدق را از نظرها پنهان کنند و پرچم او را به‌عنوان نماد آزادی‌خواهی و ایستادگی در برابر دیکتاتوری برافراشته نگه‌داشتند.
در سال۱۳۲۹، دکتر مصدق در طرح ملی شدن صنعت نفت نوشت:‌ «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی ما پیشنهاد می‌کنیم که صنعت نفت در سراسر کشور بدون استثناء ملی اعلام شود».
و حالا در ادامه تکاملی راه او، مردم و مقاومت ایران برآنند که «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی» فاشیسم دینی را به زیر بکشند تا مردم ایران مقدرات مملکت را به‌دست گیرند. آن روز به یقین فرا خواهد رسید.
سلام بر پیشوای نهضت ملی ایران.دکترمحمد مصدق