پنهانکاری و دروغپردازی مجرمانه دژخیمان خامنه ای

شیوع کرونا در زندان مرکزی ارومیه و خودداری رژیم ضدبشری آخوندی از آزادی زندانیان، قربانی گرفت.
روز چهارشنبه ۶ فروردین یک زندانی به نام حسن جوادی ۴۸ ساله در بند ۱۴ زندان مرکزی ارومیه براثر مبتلا شدن به ویروس کرونا و ممانعت دژخیمان خامنه ای از رسیدگی های پزشکی جان باخت.
پیکر این زندانی مدتی روی زمین مانده بود و زندانبانان برای انتقال وی اقدامی نمی کردند.
پس از انتقال پیکر این زندانی، دژخیمان خامنه ای به دروغ به زندانیان گفتند وی به خاطر ایست قلبی فوت کرده است.

خانم مریم رجوی روز ۲۴ اسفند ۹۸ آزاد نکردن زندانیان در شرایط کنونی را جنایت بزرگ علیه بشریت دانست و تاکید کرد که مسئولیت این جنایت به عهده خامنه ای و دیگر سردمداران حکومت آخوندی است و مداخله جهانی برای ممانعت از یک فاجعه انسانی بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد.