دراثر جاری شدن مجدد سیل در چند استان کشور ۴هموطن جان باختند و صدها میلیارد تومان خسارات به کشاورزان محروم وارد شد.

براثر جاری شدن سیل در استانهای فارس، کرمان، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان شماری از هموطنان جان باختند، تعدادی مفقود شدند و خسارات فراوانی به مردم وارد شد.
یک دختر ۱۸ ساله در مناطق عشایر نشین زرین دشت و سه هموطن که اعضای یک خانواده بودند در روستاهای اطراف کازرون جان باختند. در دزفول نیز حداقل یک هموطن مفقود شده است.

براثر جاری شدن سیل در استان خوزستان جاده دارخوین به شادگان و محور اهواز به آبادان بسته شد.

در کرمان جاری شدن سیل خسارات فراوان به زمینهای کشاورزی در جنوب این استان وارد کرد. ۱۱۰۰هکتار از مزارع گندم، جو، صیفی و سبزیجات به زیر آب رفتند.
در جهرم ۱۴۰میلیارد تومان خسارات به کشاورزان محروم این شهر وارد آمد.
به دامداران این مناطق نیز خسارات فراوانی وارد شد. در استان فارس ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان به زیرساختهای گله داری خسارت وارد شد.
در بوشهر ۳۶میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان خسارات به بخش کشاورزی وارد آمد.
لامرد نیز با سیل ویرانگر روبرو شد. کشاورزان محروم این منطقه متحمل ۳۲میلیاد و ۳۰۰میلیون تومان خسارات شدند.