در پادگان بیرجند شماری از سربازان به کرونا مبتلا شدند.

انتشار این خبر موجی از نگرانی و اضطراب را در میان پرسنل مستقر در این پادگان برانگیخته است. روز دوشنبه ۱۱فروردین ۱۳۹۹ شماری از سربازان دست به فرار از این پادگان زدند.

انتشار خبر فرار سربازان باعث به هم ریختگی در این پادگان شد.
 گزراشها حاکی است که پس از شیوع گسترده کرونا در پادگان بیرجند و بی عملی سرکردگان ارتش تحت امر خامنه‌ای، بسیاری از سربازان یا فرار کرده اند یا مرخصی گرفته و دیگر بازنگشته اند. بطوری که در حال حاضر ۵۰ درصد پادگان خالی است.
رژیم آخوندی در وحشت از گسترش فرار سربازان ورودی و خروجی شهر را کنترل تحت کنترل گرفته است.

طی روزهای گذشته در پادگان پرندک تهران نیز به دنبال شیوع گسترده بیماری کرونا، حدود ۴۰۰سرباز که به کرونا مبتلا شده‌اند در بیمارستان بستری شده و شماری از سربازان جان باخته اند.

پیام سخنگوی مجاهدین به سربازان و پرسنل ارتش: سربازخانه‌ها و صفوف کرونا‌زدة ارتش تحت امر ولی‌فقیه را ترک کنید. آخوندها برای جان شما ارزشی قائل نیستند. هر مقدار که می‌توانید سلاح و تجهیزات بیاورید.